Saturday, December 4, 2010

Newspaper Boy.

Ang ligaya mo 'nung makita mo ang bus na sinasakyan ko
Nakuha mo ang atensyon ko dahil ika'y isang paslit lamang
    at nasa gilid na ng mapanganib na kalsada.
Nang umandar na ang bus, ikaw nama'y tumakbo na tila
    ibong lumilipad sa himpapawid.
Nakisabay, gilid sa gilid na para bang hinahabol at dinadala
    ka ng ihip ng hangin
Ang ngiti mo'y 'di matumbasan ng atik na makukuha mo sa
    paghahatid ng dyaryong hawak mo
Napagod sa paghabol, naiwanan na ng ikot ng mundo at ano
    kayang kinabukasan ang sa iyo'y nakaabang?
~Divine Grace, 11-29-10, kenkun original.

No comments: