Wednesday, May 18, 2011

Kuryente.

Pamaymay ang tanging katuwang sa init
Naglalagablab na panahon ang sa lamig ay kumikitil
Umaasa na lamang sa bawat ihip ng hangin
Pagsasayaw ng kurtina ang basehan ng lakas.

Sa bawat hampas ng abaniko
Anong sarap sa lamig ang nadarama
Nakahahapo ang bawat bagsak ng pawis 
Umaasang sa muling pagmulat ng mga mata'y kuryente na ang gigising.
05-05-11
12:45 PM
Bataan
~kenkun original.
copyright is on board