Saturday, May 5, 2012

Sakay patungong hukay.

Kay tulin ng mga paa mong turing
Wari'y dadalhin mo kami sa aming katapusan
Habol ni kamatayan ang aming pakiramdam
Kalawit at pala nakaumang na sa libingan.

Hindi ka maabot ng iyong mga kalaban
Para kang hangin sa bilis ng pagdaanan
Di namamalayan lahat ng 'yong hinahagip
Binubulag mo kami bago patayin.

Di lang ikaw ang kaharap ng panganib
Kari ring inosente't gusto mabuhay sa daigdig
Animo'y mamatay na walang awang papaslang
Maghahatid sa'min sakay patungong hukay.

~orihinal na gawa ni kenkun
!copyright on board