Tuesday, October 11, 2011

You and I

I knew, but I play things calm
I act as if I don't even notice
I sense, I feel and I'm hurt.

You may act like it's not obvious
You have no idea how I'm feeling
You made a choice and that's what 
                  I should learn to know.

September 27, 2011
~Kenkun Original (copy right on board)

Monday, October 10, 2011

Yosi at Lighter

Bawat sandali'y anong saya
Sa oras na kasama ka
Kahit na sa bawat kwento ko'y waalng kwenta
Wala kang reaksyon ni ho o ha.

Dumating sa pagbukas ng sisidlan ng gamit
Agad pumukaw sa mata ko'y kaha ng yosi sa bulsa
Kinuha ko't nilamukos sa palad
'Di nakakuha ng lakas para tuluyang ito'y mawasak.

Kinuha mong muli ang maliit na kaha
Ibinato ng ubod lakas, gamit ang buong pwersa
Kumalansing ang bakal na tinamaan
Nakuha natin ang atensyon ng kaligiran.

"Happy?" 'yan ang tanging tinanong sa'kin
'Di makatingin at makakibo sa gulat sa nasaksihan
Nag-aalab ang mga mata at bibig s aglait sa'kin
Iniwan akong mag-isa sa ilalim ng payong metal.

Sinundan kita saan ka man nagpunta
Sa simbahan, sa palikuran at nagtapos sa upuan sa harap ng damuhan
Naubos ang tinig kaka-sabi ng "SORRY."
Ngunit nakita ko ang sariling mag-isa at wala ka na.

Nagising sa katotohanan, sa pagtigil ng mundo
Pagkatulala'y natapos, natauhan sa mga kaganapan 
Sinundan ka ngunit ni anino mo'y 'di nagpakita
Kaya lumisan at humanap ng magpapahalaga.

July 20, 2011
Kenkun Original.