Wednesday, August 1, 2012

dos-bokya-tres.

Nagdikit ang ating katawan
Sa dilim ng at init na ating pinagsaluhan
'Di inalintana pawis at tahimik na kapaligiran
Basta't magkasama, 'yan ang kaligayahan.

Lumipas ang bawat sandali
Kadila'y unti-unting nasasawi
Bawat hawak at halik na dumarampi
Sa lungkot ay ating pambawi.

Kamay ng relo ay umiikot
Pamaypay lang ang taking sagot
Sa init at dahil na rin sa bagot
Tayo ay natulog ng walang saplot.

Musika ang pumupuno sa silid na madilim
Habang ang usapa'y palalim ng palalim
Ang nagsusumiksik na init ay tila mga patalim
Nakabubulag na dilim ay mistulang sakim.

Gumagapang na kamay sa katawan ay gala
Naghihintay upang makagawa ng pagkakasala
Natunton ang rurok ng kaligayahan sa ginawang himala
Pumutok ang baril na puno ng tinagong bala.

Isang araw na ang nakalipas
Kuryente ay patuloy na iwas na iwas
Dilim at init na tila walang wakas
Nag-iiwan ng hindi mabuburang mga bakas.

Ika-labing isa ng gabi'y silid ay umaliwalas
Ilaw ay masayang muling nagsibukas
Pagmulat ng mata'y ngiti mo ang bumulalas
Ngiti lang din ang naisagot dahil walang nabigkas.

Natulog na lamang sa lamig at sarap ng higaan
Dahil umayaw ka sa laro ng gapangan
Ngunit sa hawak at yakap mo'y naalimpungatan
Kaya lahat ay nauwi na naman sa libugan.

Baril ay tila naubusan na ng bala
Ni isang putok ay walang ipinakawala
 Libog ay nawalang parang bula
At ang lahat ng ito'y magiging isa na lamang ala-ala.

09.29.11 
orihinal na gawa ni kenkun
copyright on board.

Saturday, July 7, 2012

Craving.

Its been so long since I posted something in my blog maybe I'm just really busy with different stuffs (School- Thesis, Org- UST-Economics Society, and Lovelife -:">) but honestly I miss blogging. I don't know what to type now, just random stuffs I think. I just want to satisfy my craving for blogging.

How Am I?
Pretty tired I guess. I take less sleep now but I'm happy with what I'm doing right now. Somewhat I'm satisfied with it. Overall I'm OKAY.

That's all for now. Forgive me for this nonsense post. HAHA.
Sunday, June 17, 2012

The Real Me.

Your view on yourself:
You are down-to-earth and people like you because you are so straightforward. You are an efficient problem solver because you will listen to both sides of an argument before making a decision that usually appeals to both parties.  

The type of girlfriend/boyfriend you are looking for:
You are not looking merely for a girl/boyfriend - you are looking for your life partner. Perhaps you should be more open-minded about who you spend time with. The person you are looking for might hide their charm under their exterior.

 Your readiness to commit to a relationship:
You are ready to commit as soon as you meet the right person. And you believe you will pretty much know as soon as you might that person.  

The seriousness of your love:
You like to flirt and behave seductively. The opposite sex finds this very attractive, and that's why you'll always have admirers hanging off your arms. But how serious are you about choosing someone to be in a relationship with?

 Your views on education
Education is very important in life. You want to study hard and learn as much as you can.  

The right job for you:
You have many goals and want to achieve as much as you can. The jobs you enjoy are those that let you burn off your considerable excess energy.  

How do you view success:
You are confident that you will be successful in your chosen career and nothing will stop you from trying.  

What are you most afraid of:
You are afraid of things that you cannot control. Sometimes you show your anger to cover up how you feel.  

Who is your true self:
You are mature, reasonable, honest and give good advice. People ask for your comments on all sorts of different issues. Sometimes you might find yourself in a dilemma when trapped with a problem, which your heart rather than your head needs to solve.

 click here to take the test. :)

Saturday, May 5, 2012

Sakay patungong hukay.

Kay tulin ng mga paa mong turing
Wari'y dadalhin mo kami sa aming katapusan
Habol ni kamatayan ang aming pakiramdam
Kalawit at pala nakaumang na sa libingan.

Hindi ka maabot ng iyong mga kalaban
Para kang hangin sa bilis ng pagdaanan
Di namamalayan lahat ng 'yong hinahagip
Binubulag mo kami bago patayin.

Di lang ikaw ang kaharap ng panganib
Kari ring inosente't gusto mabuhay sa daigdig
Animo'y mamatay na walang awang papaslang
Maghahatid sa'min sakay patungong hukay.

~orihinal na gawa ni kenkun
!copyright on board