Thursday, May 27, 2010

sapatos na gala.


Bagong sapatos pagkat sinira ni Ondoy ang luma.
Lakad dito, lakad doon ang laging ginagawa.
Mula nang mapasa'kin ako'y mas lalong naging gala.
Pansin ko sa mga hakbang at sa bawat tapak sa lupa,
pagod at panghihina ang natamo sa sapatos na gala.
~kenkun orig. on the spot poetry.:)

No comments: