Saturday, September 19, 2009

beauty beyond disabilitites.

buti pa ang bulag hindi nakikitang may iba ka na.
buti pa ang bingi hindi naririnig na pinalitan mo na ko.
kaya minsan naiisip ko na maging bulag at bingi kahit panandalian lang,
para hindi na ko nasasaktan ng ganito.

~kenkun orig.

No comments: