Saturday, August 1, 2009

*moving on...

kahit masakit, kahit ayaw ko
pero kailangan.

No comments: