Wednesday, February 23, 2011

enter your pin.

ang sarap pagmasdan ng picture mo sa private mode
ako lang ang nakakakita, ako lang ang nagpapantasya
akin ka lang kumbaga.

sana ganito na lang,
para kahit lihim man ito.
naramdaman kong naging akin ka...
kenkun original.
02-06-11 made
02-24-11 published
UST St. Raymunds Bldg Comp. Lab.(:

No comments: